824969100

אחידות סגנונית: שמירה על עקביות בכתיבה

צ’ארטר או צ’רטר? קופסה או קופסא? רצוי לכתוב נכון, אבל עדיף לכתוב באופן אחיד לכל אורך הטקסט