alex knight 199368 unsplash

האם הטקסט הזה יכול להיכתב על ידי כותב תוכן רובוטי?

האם כותבי תוכן אנושיים עומדים להיות מוחלפים בעתיד הקרוב על ידי אלגוריתמים ממוחשבים שייצרו תוכן ברמה גבוהה?