מאת טל אייזנמן

d7a4d7a0d795d7a8d79ed794-d7a8d795d79bd791d799d79d

דיווש משפחתי: הורים וילדים רוכבים יחד בחריש
באתר חריש סיטי

תרגום שפת סימנים במשרד הרופא

תרגום שפת סימנים במשרד הרופא
מתוך אתר מלאח, ארגון המתורגמנים לשפת הסימנים

וגם:

עוד כתבות באתר חריש סיטי

עוד טורים אישיים וכתבות באתר חריש 24

הבלוג שלי: רסיסי מילים