למילים יש כוח: בעלי מוגבלויות או עם מוגבלויות?

האם צריך לומר “אנשים בעלי מוגבלויות” או “אנשים עם מוגבלויות”? למה (ולמי) זה משנה?