different hands 1

האם שפת הסימנים זהה בכל העולם? ספוילר: לא

שפת הסימנים הישראלית שונה משמעותית משפת הסימנים האמריקאית. הנה דוגמה יפהפיה שממחישה את ההבדלים