האם יש הבדל בין שפת סימנים של אדם שמאלי לעומת ימני?

האם ליד הדומיננטית של אדם מסמן יש השפעה על שפת הסימנים שלו?