soap bubbles 2195546 1920

לא רק בבועה – איפה עוד צריך מתורגמן שפת סימנים?

רבים נוטים לקשר את המתורגמן לשפת הסימנים עם הבועה של החדשות, אבל תרגום בטלוויזיה הוא רק פלח צר מתוך קשת רחבה של סיטואציות תרגום. הנה מספר דוגמאות.