קוד אתי: מסמך המציג את החובות, המוסריות והאחרות, המוטלות על בעלי מקצוע או על ארגונים, עסקיים או ציבוריים (ויקיפדיה).

אתיקה מקצועית: תפיסה סדורה של האידיאל המעשי של ההתנהגות, במסגרת מקצועית, שהיא מסגרת מוגדרת של התנהגות אנושית מיוחדת (פרופ’ אסא כשר, 2003).

גם למתורגמני שפת הסימנים יש קוד אתי עם כללי אתיקה מקצועית שקובעים את ההתנהגות הראויה בסיטואציות תרגום מסוימות.

למה צריך קוד אתי של מתורגמנים לשפת הסימנים?

לקוד האתי יש מספר תפקידים. למשל:

  • הקוד האתי מגן על הלקוחות החרשים והשומעים
  • הקוד מאפשר למתורגמן להימנע מלקיחת אחריות על נושאים שאינם במסגרת תפקידו
  • הקוד מבהיר את המורכבות וההיקף של עבודת התרגום
  • הקוד מקנה ללקוח/ה כלי מידה להעריך ולשפוט את עבודת המתורגמן
  • הקוד מחייב את המתורגמנים לספק שירותי תרגום באיכות גבוהה
  • אם מתורגמן כלשהו “סרח”, הקוד האתי מראה שהתנהגותו אינה משליכה על כלל המתורגמנים

חירש או כבד שמיעה אשר מרגיש שמתורגמן עבר על כללי הקוד האתי יכול להגיש תלונה אל ועדת האתיקה של משרד הרווחה, בו חברים נציגי המשרד וכן המוסד לביטוח לאומי, משרד החינוך, ארגוני חירשים ומתורגמנים לשפת סימנים.

נוסח הקוד האתי

הקוד האתי של המתורגמנים לשפת הסימנים הישראלית נגזר מן הקוד האתי של עמיתינו מארצות הברית. כאשר מתורגמן שפת הסימנים מבקש להצטרף לארגון מלאח (האיגוד המקצועי למתורגמני שפת הסימנים הישראלית), הוא מתחייב לעמוד בכללי הקוד הנ”ל.

נוסח דומה של קוד אתי מחייב גם את מי שמבצע עבודות תרגום במסגרת ביטוח לאומי או העמותה שמספקת את שירותי סל התקשורת שמגיע מטעם המדינה לכלל החירשים וכבדי השמיעה – נכון לשעת כתיבת שורות אלה, מדובר בעמותת “שמעיה“.

בקישור הזה ניתן להוריד נוסח של הקוד האתי מאתר המכון לקידום החירש. להלן יפורטו הסעיפים מתוכו:

שמירת סודיות

המתורגמן ישמור בחיסיון מידע שהגיע אליו במהלך עבודתו, ולא יפיצו ברבים. המתורגמן ידאג ליידע את לקוחותיו כי הוא אמון על הבטחת סודיות.

במילים אחרות, הדבר החשוב ביותר בכללי האתיקה המקצועית של המתורגמנים לשפת הסימנים הישראלית הוא שמירה על סודיותם של הלקוחות. זו הסיבה בעטיה הסימן בשפת הסימנים ל”קוד אתי” הוא “מקצוע+סוד”.

הסעיף הזה מחייב כל מתורגמן לשפת הסימנים לשמור לעצמו את כל הפרטים של כל תרגום וכל לקוח. למשל:

  • מתורגמן סיים לתרגם עבור לקוחה חירשת ולאחר זמן קצר פגש את בעלה – אסור לו לומר שהוא ביצע עבודת תרגום עבור אשתו.
  • מתורגמן שתרגם פגישה של חירש עם רופא, בנקאי או המורה של הילד, אינו יכול למסור שום פרט לאף אחד מקרובי משפחתו של החירש.
  • מתורגמן שמבקש להתייעץ או להזהיר את עמיתיו מפני סיטואציה בעייתית אינו יכול לחשוף אף פרט מזהה אודות הלקוח באותה סיטואציה.

וכך, כאשר המתורגמנים משוחחים ביניהם על מקרים שקרו להם על מנת לחלוק חוויות, לשתף תחושות או לייעץ מניסיונם לאחרים, לעולם לא יעלו בשיחה שום פרט מזהה על אף חירש. שם, גיל, מיקום – נהוג לערפל ולטשטש כל דבר אפשרי, לעיתים לשנות את המין מזכר לנקבה ולהיפך, העיקר לא לעבור על עקרון הסודיות שבקוד האתי.

אי משוא פנים וניגוד אינטרסים

המתורגמן לא ינצל לרעה מידע שהושג במהלך עבודתו המקצועית – בין אם לקידום ענייניו שלו ובין אם להסבת נזק לזולתו. המתורגמן לא יעניק יחס מועדף לצד זה או אחר.
המתורגמן יימנע מלקבל מתנות, הטבות וכדומה מלקוחותיו.

עיקרון זה פירושו שהמתורגמן חייב להישאר נייטרלי. הוא לא חלק מן השיח שהוא מתרגם, אסור לו לנקוט עמדה. אם הוא מתרגם ללקוח בבנק וחושב שתנאי המשכנתא המוצעים לו אינם טובים, אסור לו לומר זאת. אם מתגלע ויכוח בין שני הצדדים, אל למתורגמן לצדד באחד מהם. כמו כן אם במהלך תרגום נודע למתורגמן כי קיימת הזדמנות נהדרת להשקיע במניה כלשהי בשוק ההון, אסור לו לנצל אותה לטובתו האישית.

והכי גרוע – אסור למתורגמן לקבל מתנות מלקוחותיו. תודה, אבל לא תודה.

התאמה למשימת התרגום

המתורגמן לא יקבל על עצמו עבודה שאינו מסוגל לבצעה. אם במהלך ביצוע תרגום מתעוררת בעיה (כגון חוסר יכולת לשמוע את הנאמר) המונעת מן המתורגמן לבצע את עבודתו כהלכה, עליו להסב את תשומת-לב לקוחותיו לכך.

על מנת לבצע תרגום איכותי ומקצועי, מתורגמן אמור לדעת את המגבלות שלו:

מגבלות מקצועיות: יש דברים שמאוד קשה לתרגם באופן מדויק, כגון שירים עתירים במשחקי מילים או נושאים שכוללים ז’רגון מקצועי סבוך. אם המתורגמן חש שלא יוכל לבצע את התרגום כהלכה, מוטב שלא יעשה זאת. כמו כן אם המתורגמן נקלע לסיטואציה בה התנאים אינם מאפשרים לו לעשות את עבודתו כמו שצריך – דובר שמדבר חלש מדי או מהר מדי, ולחלופין חירש ששפת הסימנים שלו אינה מובנת די הצורך – עליו להתריע על כך.

מגבלות אישיות: כאלה שתלויות במתורגמן עצמו. כך למשל מתורגמן שבשעות הפנאי הוא טבעוני ופעיל למען זכויות בעלי חיים, יתכן שיתקשה לתרגם הרצאה על תעשיית הבשר. כמו כן בדרך כלל מתורגמן שפת סימנים בצפון לא יקבל על עצמו עבודת תרגום בבאר שבע, וגם אם מתורגמן פשוט לא מרגיש בנוח לתרגם דבר מה, באופן שעלול להשפיע לרעה על איכות התרגום שלו, אין סיבה שיאלץ את עצמו לעשות כן.

בנוסף, מתורגמן שמתבקש לתרגם לקרוב משפחה או לחבר עשוי למצוא את עצמו במצב שבו הוא אינו אובייקטיבי – ולכן, לפחות על פי כללי האתיקה, מוטב שיסרב.

עמידה בהתחייבות

המתורגמן יכבד כל הסכם התקשרות שהתחייב לגביו, יגיע מבעוד מועד, ויבצע את העבודה כמיטב יכולתו. למען הסר ספק, מכלל זה עולה כי מרגע שהתחייב המתורגמן (בכתב או בעל-פה) לקבל על עצמו עבודה מסוימת, אל לו לבטל התחייבות זו, גם אם הוצעה לו לאחר מכן עבודה עדיפה, מבחינתו.

ברגע שהמתורגמן קבע עם לקוח עבודת תרגום, אל לו לבטל. במקרים מסוימים, כאשר צץ משהו חשוב שעשוי למנוע מן המתורגמן להגיע לפגישה עם הלקוח (מילואים, מחלה, תרגום דחוף אחר) נהוג לחפש מתורגמן מחליף.

התעדכנות ולמידה מתמשכת

המתורגמן יחתור לשמר את כישורי התרגום שלו ואת ידיעותיו, ולשפרם, על-ידי השתתפות בסדנאות, השתלמויות ומפגשים מקצועיים, התייעצות עם עמיתים, חברות בארגון מקצועי, הסמכה במוסד מתאים וכו’.
המתורגמן יתכונן כראוי לכל מטלה תרגומית, לרבות לימוד המושגים הדרושים, במידת האפשר.

המתורגמנים החברים בארגון מלאח נוהגים לקיים השתלמויות בנושאים שונים ומגוונים, בדרך כלל אחת לחודש. בהשתלמויות הללו נפגשים כמה עשרות מתורגמנים, מכירים סימנים חדשים, מתייעצים ולומדים. יש גם קבוצות וואטסאפ שבהן ניתן להתייעץ עם עמיתים (בכפוף לסעיף שמירת הסודיות).

חלקו השני של הסעיף מדבר על הכנה מוקדמת, ואכן מדובר בדבר חשוב מאין כמוהו: לא כל מתורגמן יכול פשוט לעלות על במה ולתרגם טקס זיכרון ליום השואה, למשל. מדובר בטקסטים בשפה גבוהה, עם הרבה שמות של אנשים ומקומות, לפעמים גם שירים – ולכן טקס שכזה מחייב הכנה מוקדמת שעשויה לארוך זמן רב: על המתורגמן לקרוא את הטקסטים שיוקראו, ללמוד את הסימנים הנדרשים לתרגום איכותי ומדויק, ובמקרים מסוימים גם להתייעץ עם עמיתים על מנת ללמוד סימנים שאינו מכיר.

דיוק ונאמנות לדוברים

המתורגמן יעשה כמיטב יכולתו לתרגם את הנאמר משפה לשפה תוך שמירה על כל מרכיבי המסר המקורי ובאופן שהתרגום יישמע טבעי ככל האפשר בשפת היעד. המתורגמן ישתדל לשמר את המשלב, הסגנון והנימה של הדובר בשפת המקור. אל לו למתורגמן להשמיט פרטים על דעת עצמו, ואל לו להוסיף מידע על דעת עצמו. עם זאת, כאשר מדובר בהסברים הנובעים מהבדלים בין-תרבותיים, מותר למתורגמן, על-פי שיקול דעתו, להבהיר את כוונת הדובר, תוך התייחסות לפן התרבותי. כמו כן מותר לו לשאול את הדוברים אם הדברים הובנו.

אחת מן הדרכים להסתכל על מתורגמן שפת סימנים היא כאילו מדובר במעין צינור שקוף; כלומר, הוא איננו נוכח בשיח אלא רק כלי שמעביר את הדברים באופן מדויק בין הצדדים. לכן, המתורגמן לא אמור להוסיף או להחסיר שום פרט אלא לתרגם את הכל בדיוק כפי שנאמר. כך למשל גם אם אחד מהצדדים מקלל או צועק, כך על המתורגמן לקלל ולצעוק (בעברית או בשפת הסימנים).

רק במקרים מסוימים, כאשר המתורגמן חושב כי קיים פער תרבותי בין הדוברים ושתרגום פשוטו כמשמעו לא יעביר את המסר במלואו, מותר לו להוסיף הבהרות על מנת לוודא כי המסר הועבר כמו שצריך.

שמירה על כבודם של הדוברים

המתורגמן יתנהג בצורה הולמת כלפי כל בני-השיח, ויכבדם.

ובכן, זה אמור להיות סעיף בקוד אתי של כל איש מקצוע ושל כל אדם, הלא כן?

יושר והגינות

המתורגמן יגבה שכר הוגן עבור עבודתו, בלא משוא פנים, ובלא ניצול מעמדו. מתן שירותי תרגום בלא תמורה אינו סותר את כללי האתיקה והמקצוע, אולם מדובר במצבים יוצאי דופן בלבד. פרטי ההעסקה יסוכמו מראש בין המתורגמן לבין לקוחותיו.
מתורגמן המפרסם עצמו יקפיד על דיוק בעובדות ובתיאור כישוריו המקצועיים.
המתורגמן ינהג בכבוד הראוי כלפי עמיתיו למקצוע.

גורמים רבים שמזמינים שירותי תרגום לשפת הסימנים מופתעים לגלות שמדובר בשירות שעולה כסף, ולעיתים אפילו לא מעט. אחרים נוהגים לחפש מתורגמנים בהתנדבות, או מציעים תרגום בעבור שכר נמוך – אולם יש לזכור שמדובר במקצוע של ממש, ובאנשים שהשקיעו מזמנם על מנת ללמוד אותו, עוברים השתלמויות וצריכים גם לפרנס משפחות.

אם אתם מחפשים מתורגמן לשפת הסימנים, הוא יתן לכם הצעת מחיר. מדובר בהצעה שמתבססת על ניסיונו של המתורגמן, על ההכנה המוקדמת שעליו לבצע לפני התרגום עצמו, על משך הזמן של התרגום בפועל, וזה עוד מבלי שמוסיפים דמי נסיעות ומע”מ. הואיל ומדובר בשוק תחרותי, ודאי שקיימת קשת רחבה של הצעות מחיר, אולם כדאי לדעת שכחלק מכללי האתיקה של המקצוע, מתורגמנים בדרך כלל יבקשו שכר שנראה להם הוגן ולא מופרז.

 

 

 

 

 

לשתף ב-
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Phone
WhatsApp
Messenger
Messenger
WhatsApp
Phone
גלילה למעלה